rezervovať termín

Dentálna hygiena je dôležitá súčasť starostlivosti o naše zdravie. Odporúčané sú dve profesionálne ošetrenia do roka. Pre koho je dentálna hygiena vhodná a na čo máme nárok?

Dentálna hygiena už od prvého zúbka

 K častým omylom laickej verejnosti patrí domnienka, že malé deti nepotrebujú profesionálnu dentálnu hygienu. O ústnu dutinu svojich ratolestí sa však musíme starať už od narodenia.
V skutočnosti dostáva matka prvé informácie o starostlivosti o ústnu dutinu dieťaťa už počas tehotenstva. S dieťaťom je dobre prísť do ambulancie hneď po prerezaní prvého zúbka, aby sme informovali rodičov o správnej hygiene, výžive a fluoridácii, čo vedie k tomu, aby všetky mliečne zuby ostali úplne zdravé až do ich výmeny. Hravou formou si takto dieťa zvyká na prostredie ambulancie.  Aj týmto spôsobom vedieme najmenších k preventívnej starostlivosti o svoje zdravie.

Ďalším mýtom je presvedčenie, že pacienti, ktorí majú zubné náhrady, už dentálnu hygienu nepotrebujú. Práve naopak, v tomto prípade musí byť hygiena ešte dôslednejšia, aj títo pacienti potrebujú informácie, ako sa o fixné a snímateľné náhrady starať.

Sú však prípady, kedy sa dentálna hygiena neodporúča? V prípade vážnejších diagnóz je vždy nutná spolupráca so stomatológom, ktorý posúdi vhodnosť, spôsob a typ ošetrenia. Sú to napríklad pacienti s ochorením srdca, pacienti užívajúci lieky na riedenie krvi – po infarkte, po mozgovej príhode, pacienti po transplantácii, kedy 1 až 3 mesiace po zákroku je kontraindikované ošetrenie.

Špeciálnou skupinou sú onkologicky chorí s diagnózami v oblasti hlavy a krku. Pacienti často po rádiologickej liečbe trpia xerostómiou- zníženou produkciou slín.  Medzi prejavy zníženej produkcie slín patrí suchosť v ústach,  pocit smädu, sťažený príjem potravy či zlá artikulácia. Suché sliznice môžu byť citlivé až bolestivé a tiež náchylné na bakteriálnu či kvasinkovú infekciu. So zníženým množstvom slín súvisí aj zhoršená samočistiaca schopnosť zubov, obmedzený proces ich prirodzenej remineralizácie, a teda aj zvýšená kazivosť. Odborná starostlivosť a liečba je tu teda nesmierne dôležitá, ale významné sú i preventívne opatrenia a dôkladná hygiena ústnej dutiny.

Znížte cenu za dentálne ošetrenie – informujte sa vo svojej poisťovni

Tak ako stomatologický zákrok, aj dentálna hygiena spadá pod zdravotnú starostlivosť, na ktorú môžeme čerpať príspevok od zdravotných poisťovní. Informujte sa v prvom rade, či vaša ambulancia má zmluvu s poisťovňou, kde ste poistení.

Pripravili sme pre vás rýchly prehľad, na čo máte nárok v roku 2022:

 1. Zdravotná poisťovňa Dôvera
  • Poskytuje príspevok vo výške 30 € na jedno ošetrenie, dentálnu hygienu môžete absolvovať každé tri mesiace. Súhrnne je na zubný benefit určených 150 € ročne, do tejto sumy sa počítajú aj bežné stomatologické ošetrenia.
  • Podmienkou čerpania benefitu je preventívna prehliadka u stomatológa. Ak pacient preventívnu prehliadku v roku 2021 neabsolvoval, musí byť vykonaná v roku 2022, najneskôr však v deň ošetrenia u dentálneho hygienika, na ktorý žiada príspevok. Novinkou v tomto roku je, že pacient musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku aj u všeobecného lekára. Tá je povinná u dospelých raz za dva roky, u detí podľa veku. Stačí ju absolvovať do 60 dní od podania žiadosti o príspevok.
  • Žiadosť o príspevok je potrebné podať najneskôr do 5 kalendárnych dní po ošetrení, potrebné je priložiť aj doklad o úhrade.
 2. Zdravotná poisťovňa UNION
  U zmluvných poskytovateľov Union poisťovňa uhrádza 50 € jednorazovo, alebo si sumu rozdelíte podľa úhrady. V tomto roku je však na dentálnu hygienu vyhradená suma len 50 eur. Pacient ku preplateniu potrebuje mať potvrdené tlačivo o absolvovaní dentálnej hygieny.
 3. Všeobecná zdravotná poisťovňa
  – benefit je iný, ak má pacient Peňaženku zdravia MINI, či Peňaženku zdravia MAXI, rozdiel je aj u dospelých a u detí. Pre jednoduchšiu orientáciu vám rozpis benefitov prinášame v prehľadnej tabuľke:
  Peňaženka zdravia MINI Peňaženka zdravia MAXI
  Dospelý Dieťa Dospelý Dieťa
  60 € ročne (2 x 30 €) na dentálnu hygienu, zubné ošetrenie či anestézu 30 € ročne (1 x 30 €) na dentálnu hygienu, zubné ošetrenie či anestézu 120 € ročne (aj jednorázovo) na dentálnu hygienu, zubné ošetrenie, RTG, korunky, výplne, fazety, opravu snímateľnej náhrady, mostíky či anestézu 120 € ročne (aj jednorázovo) na dentálnu hygienu, zubné ošetrenie, RTG, korunky, výplne, fazety, mostíky či anestézu

Nárok na uhradenie dentálnej hygieny pacient získa, ak splní podmienky zdravotnej poisťovne, ktoré sú v tomto prípade najprísnejšie:

 • preventívna prehliadka u všeobecného lekára raz za dva roky,
 • ženy preventívna prehliadka u gynekológa raz ročne,
 • muži musia absolvovať preventívnu prehliadku u urológa po uplynutí určitého veku,
 • preventívna prehliadka u zubného lekára, ak nebola v roku 2021 musí byť vykonaná v roku 2022 do 31.3.2022.

Veríme, že sme vám svojím prehľadom aspoň trochu uľahčili a sprehľadnili vaše nároky na kompenzáciu nákladov za zubné ošetrenie u jednotlivých zdravotných poisťovní. Aj vďaka nim je pravidelná dentálna starostlivosť dostupná širokému spektru malých i veľkých pacientov.

Máte ďalšie otázky? Radi vám poskytneme všetky informácie v niektorej z našich pobočiek SK Dental Clinic Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov alebo cez kontaktný formulár na našom webe kliknite TU.

SK Dental © 2024.