rezervovať termín

SK DENTAL CLINIC BRATISLAVA & ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

SK DENTAL CLINIC BRATISLAVA
& ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

RTG zubov zhotovujeme na počkanie. Do dennej ambulancie prijímame nových pacientov, ošetrujeme aj deti. Bolí vás zub múdrosti, rastie vám osmička?! Objednajte sa u nás na zákrok, nenecháme vás čakať. Stomatochirurgické a implantologické zákroky objednávame v STREDU 8:00 - 15:00 h a PIATOK od 8:00 do 11:00 h.

Máme zmluvu
so všetkými poisťovňami
Kontaktné informácie

Kde nás nájdete

SK Dental Bratislava s.r.o.

Jarabinková 10
821 09 Bratislava

bratislava@skdental.sk 0911 566 056

Akceptujeme platobné karty

Zaparkujte bezplatne a bez starostí hneď vedľa kliniky na Jarabinkovej 8G.
Stačí, keď si pri odchode z kliniky dáte označiť parkovací lístok na recepcii.

Kedy sme vám k dispozícii

Ordinačné hodiny

ZUBNÁ
POHOTOVOSŤ
 • Pondelok: 17:00 - 22:00
 • Utorok: 17:00 - 22:00
 • Streda: 17:00 – 22:00
 • Štvrtok: 17:00 - 22:00
 • Piatok: 15:00 - 22:00
 • Sobota: 9:00 - 21:00
 • Nedeľa: 9:00 - 21:00*
 • * V rovnakých časoch ako v nedeľu ordinujeme aj počas sviatkov.
STOMATOCHIRURGICKÉ
ZÁKROKY
 • Streda /operácie/: 9:00 - 15:00
 • Piatok /konzultácie + kontroly/: 9:00 - 11:00

 • DENTÁLNA HYGIENA
 • Pondelok: 7:30 - 21:00
 • Utorok: 7:30 - 17:00
 • Streda: 7:30 - 16:00
 • Štvrtok: 7:30 - 16:00
 • Piatok: 7:30 - 13:30
DENNÁ
AMBULANCIA
 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 13:30
Ako to u nás vyzerá?

Galéria


radi vám pomôžu

Náš tím

team img

MDDr. Maroš Kamenický

CEO
Stomatologická chirurgia
Implantológia


Štúdium stomatológie ukončil na LF UPJŠ v Košiciach v r. 2014. Počas štúdia absolvoval školenia a kongresy doma i v zahraničí. Prax začal v septembri 2014. V r. 2015 sa stal spoluzakladateľom a odborným garantom SK Dental s.r.o. - zubnej pohotovosti v Trnave, ktorej pobočky sa postupne rozrástli do Žiliny, Prešova a Bratislavy. Absolvoval stáž na Klinike maxilo-faciálnej chirurgie v Bratislave a Implant Academy v Piešťanoch. Neustále sa vo svojom odbore vzdeláva. Špecializuje sa na stomatochirurgiu a implantológiu.
team img

MDDr. Martin Kadlic

Odborný garant SK Dental Clinic Bratislava
Záchovná stomatológia
Mikroskopická endodoncia


Štúdium zubného lekárstva ukončil v r. 2017 na LF UK v Bratislave. Po škole pracoval v súkromnej ambulancii, kde získaval skúsenosti a najnovšie postupy. V r. 2021 sa stal odborným garantom SK Dental Clinic Bratislava. Počas štúdia sa venoval preventívno-vzdelávacím programom ako aj osvetovým akciám, bol aktívnym členom spolku študentov zubného lekárstva. Má absolvovaný kurz iTOP v oblasti profesionálnej ústnej hygieny. Už počas štúdia absolvoval stáže a kurzy doma i v zahraničí. Zúčastňuje sa každoročne na niekoľkých kongresoch, absolvuje špecializačné kurzy. Jeho špecializácia je hlavne mikroskopická endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov pod mikroskopom, zubná protetika a záchovná stomatológia. Do svojej práce vkladá precíznosť, jeho prioritou je spokojný pacient.
team img

MDDr. Ľuboš Leško

Záchovná stomatológia
Stomatologická chirurgia
Mikroskopická endodoncia


V roku 2019 ukončil štúdium na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvoval rôzne stomatologické školenia, stáže praktické aj teoretické v rámci Slovenska i v zahraničí. Zameriava sa na záchovnú stomatológiu, endodonciu, rozširuje svoje vedomosti a prax v dentoalveolárnej chirurgii. Od roku 2019 je súčasťou tímu SK Dental Clinic. So zubnými ťažkosťami vám pomôže v dennej a pohotovostnej ambulancii. Pravidelne absolvuje odborné školenia a semináre. Do svojej práce vkladá precíznosť, aby prinášala nadštandardnú spokojnosť pre pacienta.
team img

MDDr. Dušan Kvasna

Záchovná stomatológia
Pedostomatológia


Štúdium ukončil na LF UK v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastňoval mnohých kongresov a workshopov, podieľal sa na šírení osvety v rámci prevencie vzniku zubného kazu u detí aj dospelých. So zubnými ťažkosťami vám rád pomôže v dennej zubnej ambulancii, špecializuje sa na pedostomatológiu. Svoje vedomosti a zručnosti v praxi si neustále zlepšuje kontinuálnym vzdelávaním, pravidelnou účasťou na odborných školeniach a seminároch. Jeho prioritou je ošetriť pacienta komfortne a bezbolestne.
team img

MDDr. Katarína Smetanová

Záchovná stomatológia


Štúdium stomatológie ukončila na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže doma i v zahraničí. Aktívne sa venovala osvetovým programom o dentálnej hygiene detí aj dospelých, v oblasti prevencie ústneho zdravia absolvovala niekoľko certifikovaných školení. Do praxe nastúpila ako člen tímu SK Dental Bratislava. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov a workshopov doma i v zahraničí. Pri ošetrení považuje za dôležitú precíznu prácu a spokojnosť pacienta.
team img

MDDr. Caroline Geffert Al Khoury

Záchovná stomatológia
Stomatologická chrirurgia


V roku 2019 ukončila štúdium stomatológie na LF UK v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastňovala mnohých praktických aj teoretických workshopov, školení v rámci Slovenska. Zameriava sa na záchovnú stomatológiu, rozširuje svoje vedomosti a prax v chirurgickej stomatológii. Od roku 2021 je súčasťou tímu SK Dental Clinic Bratislava. So zubnými ťažkosťami vám rada pomôže v dennej a pohotovostnej ambulancii. Pravidelne absolvuje odborné školenia a semináre. Do svojej práce vkladá empatiu a precíznosť.
team img

MDDr. Branislav Sabo

Záchovná stomatológia


Štúdium stomatológie ukončil na LF SZU v Bratislave. Počas štúdia absolvoval niekoľko školení a praktických workshopov v rámci dentálnej hygieny a ústneho zdravia. Pravidelne sa zúčastňuje stáží u špecialistov v rôznych odvetviach stomatológie. Rád vám pomôže s ťažkosťami v pohotovostnej, ale aj dennej ambulancii, kde sa venuje najmä záchovnej stomatológii. Dôraz kladie na komfort pacienta a ľudský prístup.
team img

MDDr. Soňa Lattová

Záchovná stomatológia


Štúdium zubného lekárstva ukončila na LF UPJŠ v Košiciach v r. 2015. Už počas štúdia získavala cenné skúsenosti na rôznych odborných školeniach a workshopoch od uznávaných odborníkov. Svoje odborné skúsenosti uplatňuje a naďalej rozvíja neustálym vzdelávaním hlavne v konzervačnej a protetickej stomatológii. Zubné lekárstvo vníma ako fascinujúci lekársky odbor, ktorý si vyžaduje komplexný pohľad na danú problematiku a hľadanie individuálneho riešenia pre každého pacienta. Preto kladie dôraz na detail, individuálny a empatický prístup, vďaka ktorému sa u pacientov eliminuje strach z ošetrenia.