rezervovať termín

SK DENTAL CLINIC TRNAVA & ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

SK DENTAL CLINIC TRNAVA
& ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

RTG zubov zhotovujeme na počkanie. Do dennej ambulancie prijímame nových pacientov, ošetrujeme aj deti. Bolí vás zub múdrosti, rastie vám osmička?! Objednajte sa u nás na zákrok, nenecháme vás čakať. Stomatochirurgické a implantologické zákroky objednávame počas konzultácií v UTOROK 9:00 - 11:00 h a ŠTVRTOK od 14:00 do 16:00 h.

Máme zmluvu
so všetkými poisťovňami
Kontaktné informácie

Kde nás nájdete

SK Dental Clinic A

Zubná ambulancia a pohotovosť: +421 948 131 080
Zubná ambulancia a pohotovosť: +421 903 131 084

SK Dental Clinic B

Zubná ambulancia: +421 910 131 115
Zubná ambulancia: +421 948 131 115

Novomestská 8,
917 01 Trnava

trnava@skdental.sk

Akceptujeme platobné karty

Kedy sme vám k dispozícii

Ordinačné hodiny

ZUBNÁ
POHOTOVOSŤ
 • Pondelok: 17:00 - 22:00
 • Utorok: 17:00 - 22:00
 • Streda: 17:00 – 22:00
 • Štvrtok: 17:00 - 22:00
 • Piatok: 15:00 - 22:00
 • Sobota: 10:00 - 20:00
 • Nedeľa: 10:00 - 20:00*
 • * ordinujeme počas sviatkov
STOMATOCHIRURGICKÉ
ZÁKROKY
 • Utorok /konzultácie/: 9:00 - 11:00
 • Utorok /operácie/: 11:00 - 16:00
 • Štvrtok /operácie/: 09:00 - 14:00
 • Štvrtok /konzultácie/: 14:00 - 16:00
DENNÁ
AMBULANCIA
 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 13:30
Ako to u nás vyzerá?

Galéria


radi vám pomôžu

Náš tím

team img

MDDr. Maroš Kamenický

CEO
Stomatologická chirurgia
Implantológia


Štúdium stomatológie ukončil na LF UPJŠ v Košiciach v r. 2014. Počas štúdia absolvoval školenia a kongresy doma i v zahraničí. Prax začal v septembri 2014. V r. 2015 sa stal spoluzakladateľom a odborným garantom SK Dental s.r.o. - zubnej pohotovosti v Trnave, ktorej pobočky sa postupne rozrástli do Žiliny, Prešova a Bratislavy. Absolvoval stáž na Klinike maxilo-faciálnej chirurgie v Bratislave a Implant Academy v Piešťanoch. Neustále sa vo svojom odbore vzdeláva. Špecializuje sa na stomatochirurgiu a implantológiu.
team img

MDDr. Michal Strakoš

Odborný garant SK Dental Clinic Trnava
Záchovná stomatológia


Štúdium stomatológie ukončil v roku 2019 na LF UK v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole absolvoval množstvo teoretických a praktických kurzov doma i v zahraničí. Taktiež pracoval ako školiteľ na preventívnych programoch v oblasti orálneho zdravia. Od roku 2019 je neodmysliteľnou súčasťou tímu a odborným garantom SK Dental Clinic Trnava, kde vedie tím zubných lekárov. Jeho zameraním je endodoncia a záchovná stomatológia pričom si neustále dopĺňa svoje zručnosti účasťou na školeniach a odborných seminároch. Nájsť ho môžete aj na zubnej pohotovosti, kde vám rád pomôže zbaviť sa bolesti zubov.
team img

MDDr. Martin Šimo

Odborný garant SK Dental Clinic Trnava
Záchovná stomatológia
Zubná implantológia


Štúdium zubného lekárstva ukončil v roku 2014 na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvoval kurzy a kongresy doma i v zahraničí. Prax začal formou stáže už v r. 2012. Od roku 2014 vykonával samostatnú prax ako zamestnanec v obvodnej ambulancii. V roku 2017 založil vlastnú súkromnú zubnú ambulanciu DentiSimo s.r.o., ktorá sa v r. 2019 rozrástla. Počas roku 2022 sa rozhodol spojiť sily s tímom SK Dental Clinic, a tak sa v novo otvorenej spoločnej klinike stal odborným garantom a spoločníkom, kde vedie tím zubných lekárov. Neustále sa vo svojom odbore vzdeláva a napreduje. Venuje sa všeobecnej stomatológii, ale obzvlášť ho baví zubná protetika a zubná implantológia.
team img

MDDr. Adriána Karasová

Záchovná stomatológia


Štúdium stomatológie ukončila na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Počas štúdia pracovala ako školiteľka ústnej hygieny v rôznych preventívnych projektoch. Od roku 2017 je súčasťou nášho tímu. Neustále obohacuje svoje vedomosti pravidelnou účasťou na seminároch a odborných školeniach. Špecializuje sa na estetickú stomatológiu, endodonciu a protetiku. Prioritou jej práce je spokojný pacient.
team img

MDDr. Veronika Kočíšková

Záchovná stomatológia


Štúdium stomatológie ukončila v roku 2017 na LF MUNI v Brne. Pod vedením špičkových školiteľov sa počas štúdia vzdelávala na akreditovaných odborných pracoviskách. Absolvovala odbornú prax doma i v zahraničí. Od roku 2018 pracuje v dennej ambulancii. Špecializuje sa na pedostomatológiu, estetickú stomatológiu a protetiku. Pravidelne sa vzdeláva, absolvuje odborné školenia a semináre.
team img

MDDr. Kamila Harmaňošová

Záchovná stomatológia


V roku 2018 ukončila štúdium LF UK v Bratislave. Počas štúdia sa venovala preventívnym projektom v oblasti ústneho zdravia a rozvíjala svoj vzťah s deťmi. Zúčastnila sa viacerých domácich i zahraničných odborných stáží. Do praxe nastúpila v roku 2018 ako člen tímu SK Dental Clinic Trnava. V dennej ambulancii sa venuje konzervatívnej stomatológii a endodoncii. So zubnými ťažkosťami vám rada pomôže aj na zubnej pohotovosti. Pravidelne sa vzdeláva, absolvuje odborné školenia a semináre.
team img

MDDr. Ľuboš Leško

Stomatologická chirurgia


V roku 2019 ukončil štúdium na LF UK v Bratislave. Počas štúdia absolvoval rôzne stomatologické školenia, stáže praktické aj teoretické v rámci Slovenska i v zahraničí. Zameriava sa na záchovnú stomatológiu, endodonciu, rozširuje svoje vedomosti a prax v dentoalveolárnej chirurgii. Od roku 2019 je súčasťou tímu SK Dental Clinic Trnava. So zubnými ťažkosťami vám pomôže v dennej a pohotovostnej ambulancii. Pravidelne absolvuje odborné školenia a semináre. Do svojej práce vkladá precíznosť, aby prinášala nadštandardnú spokojnosť pre pacienta.
team img

MDDr. Stanislav Matúš

Záchovná stomatológia


Štúdium ukončil na LF UK v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastňoval mnohých vzdelávacích workshopov a kongresov, patril medzi školiteľov správnej dentálnej hygieny u detí aj dospelých. So zubnými ťažkosťami vám rád pomôže v dennej zubnej ambulancii. Svoje vedomosti a zručnosti v praxi si neustále zlepšuje kontinuálnym vzdelávaním, pravidelnou účasťou na odborných školeniach a seminároch. V práci sa riadi heslom - kvalita je dôležitejšia ako kvantita.
team img

MDDr. Mária Novák

Záchovná stomatológia


V roku 2019 ukončila štúdium stomatológie na LF SZU v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastňovala seminárov a školení v rámci Slovenska. Po skončení štúdia pracovala v Bratislave. Od roku 2022 je súčasťou tímu SK Dental Clinic Trnava. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov a praktických workshopov. V dennej ambulancii sa venuje konzervatívnej stomatológii, endodoncii a protetike. So zubnými ťažkosťami vám rada pomôže aj v pohotovostnej ambulancii. Pri svojej práci kladie dôraz na ľudský prístup a profesionalitu.
team img

MDDr. Alexandra Prekopová

Záchovná stomatológia


Štúdium zubného lekárstva ukončila na LF SZU v Bratislave. Počas štúdia obohacovala svoje teoretické vedomosti na rôznych odborných seminároch a praktické skúsenosti získavala praxou vo viacerých zubných ambulanciách na Slovensku. S ťažkosťami vám rada pomôže v dennej ambulancii zameranej predovšetkým na záchovnú stomatológiu. Svoje zručnosti v praxi si zlepšuje kontinuálnym vzdelávaním, absolvovaním odborných školení a workshopov. Pri práci si zakladá na ľudskom prístupe, kvalite poskytovanej starostlivosti a spokojnosti pacienta.
team img

Bc. Peter Jašurek

Dentálna hygiena


V roku 2021 ukončil štúdium dentálnej hygieny na FZO v Prešove. Počas štúdia sa okrem účasti na školeniach či kongresoch aktívne venoval odovzdávaniu poznatkov o ústnom zdraví v základných či materských školách. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení. Je súčasťou tímu SK Dental Clinic Bratislava a Trnava. Jeho cieľom je pomôcť pacientom zlepšiť staroslivosť o chrup.

Zuby na splátky

onas img

Stomatologický zákrok si môže dovoliť naozaj každý. Nové zuby si u nás môžete zaobstarať už aj na splátky! Veľakrát sa stáva, že pacienti zanedbajú chýbajúce zuby. Stomatológovia sa zhodujú v tom, že by mal byť nahradený každý jeden zub /nielen kvôli estetickej, ale predovšetkým kvôli funkčnej a zdravotnej stránke/.
Chýbajúce zuby častokrát komplikujú prežúvanie potravy, ovplyvňujú aj mimiku alebo výslovnosť. Vo všeobecnosti teda platí, že keď človek príde len o jediný zub, narušený je celý chrup.

Čo robiť, keď vám zubár za opravu vášho chrupu vyčísli sumu, ktorú si aktuálne nemôžete dovoliť? Navštívte našu kliniku v Trnave, kde vám po konzultácii s vami a dôkladnom vyšetrení navrhneme finančný plán, ktorý vám bude pripravený na mieru. Nové zuby na splátky sa tak môžu stať realitou aj pre Vás.

Na splátky môžete mať aj keramické zuby či nejaký finančne náročnejší zákrok - spoločne nájdeme riešenie.
Aby ste nemali starosti navyše s vybavovaním úveru, diskrétne stretnutie so zástupcom banky vám sprostredkujeme my.

Dlhodobá investícia do zdravia

Na základe finančného plánu, ktorý získate, tak budete mať presný prehľad o rozložení vášho financovania za nové zuby na splátky. Postup je rovnaký, ako napríklad pri žiadaní úveru na auto či na nábytok. V tomto prípade akurát neinvestujete do materiálnych vecí, ale do zdravia – najcennejšieho čo máme.

Tu si môžete vypočítať výšku vašej pôžičky