rezervovať termín

Strata časti chrupu je nočnou morou mnohých z nás. Obávame sa vysokých nákladov, nepohodlia, straty estetiky, vád reči.  Moderná stomatológia však prináša riešenia, ktoré vám vyčarujú úsmev na tvári ako z amerického filmu. Nové zuby síce vyžadujú určitú prvotnú investíciu, no dokážu slúžiť roky ako vlastné bez kompromisov a obmedzení.

 • Je zubná náhrada nevyhnutným osudom každého človeka, ktorý sa dožije vysokého veku?
 • Ako sa dá oddialiť doba, kedy ju budeme potrebovať?  
 • Aké sú dôvody pri ktorých sa už siaha po zubnej náhrade ako poslednej možnosti riešenia problémov s chrupom?
 • Ako sa zorientovať v mnohých možnostiach a neskôr neľutovať?
 • Ako sa o zubné náhrady starať?

Na tieto i ďalšie zvedavé otázky odpovedal MDDr. Michal Strakoš, odborník na záchovnú stomatológiu SK DENTAL CLINIC.

Nové zuby nie sú nevyhnutnosť

Vďaka pokroku v medicíne a zvyšujúcej sa osvete i životnej úrovni narastá počet ľudí, ktorí zubné náhrady nepotrebujú.

Pri správnej preventívnej starostlivosti, dobrej genetickej predispozícii, včasných stomatologických zásahoch a vhodnej terapii je možné udržať si vlastné zuby do vysokého veku. Základom je však rešpektovať inštrukcie vášho stomatológa. Ten pozná stav vášho chrupu a navrhne vám starostlivosť presne na mieru.

Ako sa teda vyhnúť protéze?

„V prvom rade je nutná prevencia. Pravidelné preventívne prehliadky nám umožňujú diagnostikovať začínajúce problémy skôr, ako sa stanú závažnými. To prináša možnosť včas zasiahnuť  a samozrejme jednoduchšie problém vyriešiť. Ďalej je to dentálna hygiena, vďaka ktorej dokážeme odstrániť prípadné nedostatky v domácej hygiene pacienta.“ radí MDDr. Strakoš.

Ak však prevencia zlyhá a predsa prepukne zubné ochorenie, je nutná včasná terapia. Od bežných zubných výplní až po chirurgické zásahy, cieľom je zachovanie vlastného zuba pacienta vo funkcii.

Ak nie je možná záchrana, zub treba nahradiť

Chrup funguje ako komplexný celok a strata zuba narušuje jeho funkčnosť.  V prvom rade stomatológ ošetruje vlastný zub a snaží sa o zachovanie jeho funkcie. V prípade, že vyčerpá všetky možnosti, alebo ošetrenie nie je možné, či efektívne, zvažuje vhodnú náhradu.

„Pri strate jedného alebo menšieho počtu zubov býva dôvodom hlavne estetika, ktorú pacienti vnímajú ako prvú. Z dlhodobého hľadiska ale chýbajúci zub ovplyvňuje aj dlhodobú stálosť susediacich zubov. Pri strate viacerých zubov už pacienti priamo pociťujú diskomfort zo straty plnej funkčnosti chrupu,“ vysvetľuje odborník.

Druhy zubných náhrad

Možností je viacero, voľba sa robí individuálne u každého pacienta. Od náhrady 1 zuba, kde býva často najlepšou možnosťou riešenie implantátom s korunkou, bez narušenia tkanív okolitých zubov, až po náhradu kompletne chýbajúceho chrupu snímateľnými náhradami. 

Najjednoduchšie laické rozdelenie je na fixné a vyberateľné zubné náhrady.

 1. Fixné zubné náhrady – sú pevne spojené s ostatnými zubami pacienta a nemožno ich snímať.  Patria sem:
 2. Korunkové náhrady – názov „korunka“ naznačuje, že na vlastný obrúsený zub sa nasadí anatomicky vymodelovaná násada, ktorá nahrádza stratené zubné tkanivo.  Táto metóda sa využíva vtedy, keď z akýchkoľvek dôvodov nie je možné využitie klasických zubných výplní, alebo pokiaľ bola strata zubného tkaniva príliš veľká.  Zároveň sú prípady, kedy je korunková náhrada využívaná ako súčasť mostíka. Korunky je možné vyhotoviť z rôznych materiálov a rôznou technikou, vhodnú alternatívu pre váš prípad vám navrhne stomatológ.
 3. Mostíky – sú zubné náhrady fixované na dvoch alebo viacerých zuboch klienta a nahrádzajú jeden, alebo viacero chýbajúcich zubov. Vlastné zuby klienta, na ktorých je mostík upevnený, je nutné najskôr zbrúsiť.Chýbajúce tkanivo je doplnené korunkami upevnenými na vlastné zuby klienta.  Chýbajúci zub, alebo viac zubov nahrádzajú tzv. „medzičleny“, ktoré sú napojené na pilierové korunky.
 4. Rekonštrukcie časti koruniek
 5. Korunky aj mostíky môžu byť fixované aj na implantáty.
 6. Vyberateľné zubné náhrady  – často známe pod pojmom „protézy“. Fungujú na báze retenčných a stabilizačných prvkov, alebo prisatia o podnebie v prípade totálnych náhrad.  Používajú sa pri masívnej strate vlastného chrupu, keď už nie je možné uchytenie fixných zubných náhrad o vlastné zuby pacienta.

Obe z týchto možností  – fixné i vyberateľné zubné náhrady –  majú mnoho variácií a závisí na mnohých faktoroch, ktoré riešenie s pacientom zvolíme.

Korunková náhrada

Mostík

Implantát

Vyberateľné zubné náhrady

Výhody a nevýhody očami odborníka:

„Fixné riešenia prinášajú omnoho vyšší komfort pre pacienta.  Ako estetický, tak funkčný a pocitový. Dobrý steak s totálnou snímateľnou náhradou asi neužujete, zato pri správne zhotovenej fixnej náhrade po navyknutí nespoznáte rozdiel od vlastných zubov.  Zdanlivou nevýhodou fixných riešení je ich limitácia stavom chrupu, parodontu a aj financiami pacienta.

Snímateľné náhrady sú väčšinou lacnejšie, zhotoviteľné aj v situácii, kedy fixné riešenie už nie je možné. Prinášajú ale obmedzenia komfortu pacienta v porovnaní s fixnými riešeniami z dôvodu nižšej stability a funkčnosti pri používaní. Volíme ich hlavne v situáciách, keby z nejakých dôvodov už fixné riešenia nie sú možné.“

Aký postup očakávať pri tvorbe zubných náhrad

 1. Sanácia zostatkového chrupu,
 2. Príprava chrupu na náhradu chýbajúcich zubov,
 3. Realizácia zubnej náhrady – počet sedení sa líši podľa typu zvolenej náhrady a komplikovanosti prípadu,
 4. Odovzdanie finálneho diela,
 5. Následné kontroly.

Nový zub za jeden deň

Ak chceme riešenie rýchlo a jedná sa o náhradu 1-2 zubov, tak riešenie je pri vhodných okolnostiach otázka jedného dňa. Štandardne ale treba dlhší čas. Pri implantácii sa väčšinou čaká na “zahojenie” implantátu cca 4-6 mesiacov a pri snímateľných náhradách je potrebných viacero sedení a potrebný čas je závislý aj od vyťaženia zubného laboratória“,  objasňuje MDDr. Strakoš.

V prípade riešenia korunkami alebo mostíkom sa štandardne v medzičase využívajú provizórne korunky, ktoré ochránia obrúsené zuby a estetiku pacienta počas fázy zhotovovania  finálnej náhrady.

Koľko to bude stáť?

Fixné náhrady sú ekonomicky náročnejšie.  Odmenou je však výrazne vyšší komfort na roky dopredu. Naopak snímateľná náhrada je síce na pohľad ekonomickejšia, pacienti si však na ňu ťažšie zvykajú a prinášajú so sebou už spomínaný diskomfort. Najvyššiu investíciu štandardne vyžaduje chirurgické riešenie zavedením implantátu. Tu ale tiež platí, že podľa rozsahu a situácie v ústnej dutine pacienta.

Úhrady od poisťovní

Žiaľ, ani jedno riešenie vyhovujúce dnešným štandardom nie je plne hradené zdravotnými poisťovňami.  Na nové zuby si preto naozaj treba našetriť a počítať s doplatkom. Na riešenie implantátmi dokonca poisťovne nepriplácajú vôbec, sú považované za nadštandard.

Domáca starostlivosť o zubné náhrady

Ako zabezpečiť, aby sa nám nové zúbky „nezničili“ a boli rovnako krásne ako tesne po odchode z ambulancie? Náš odborník odporúča:

„Prvoradá je správna domáca hygiena. Medzi najčastejšie dôvody zlyhania náhrady jednoznačne patrí nedostatočná hygiena pacienta a následné zlyhanie zubov, ktoré náhradu držia. Či už z dôvodu zubného kazu, alebo problémom so závesným aparátom zuba. Pri odovzdávaní náhrady pacientovi vždy individuálne vysvetlíme, ako sa o daný typ náhrady treba starať. Okrem správnej domácej hygieny je dôležitá pravidelná prevencia a dentálna hygiena.

Bohužiaľ sa stretávame aj s názormi pacientov, ktorí si myslia, že keď prídu o vlastný chrup pre nedbanlivosť, tak je iba otázka financií ich nahradiť. Predstava pacienta, že o nové umelé zuby sa nebude musieť starať, a že tie nebolia, je mylná. Starostlivosť o nové zuby je pre pacienta často časovo aj finančne náročnejšia ako o vlastný chrup. U niektorých pacientov to môže byť jednorazová investícia na desiatky rokov. Je ale viacero faktorov, ktoré vplývajú na životnosť náhrady a nemáme ich priamo v rukách my v ambulancii. Pri každej náhrade treba samozrejme rátať s pravidelnými preventívny prehliadkami a kontrolami stavu náhrady. Častých opráv ako napríklad pri zubnom strojčeku sa obávať netreba.“

Ošetrujúceho lekára voľte obozretne

Investícia do nových zubov nie je malá, používať ich budete dlhé roky. Kvalitne zhotovená náhrada by mala plne zastúpiť váš vlastný chrup tak, aby ste sa nemuseli nijako obmedzovať. Voľte preto starostlivo, komu sa zveríte do rúk. Zle zvolená zubná náhrada, alebo jej zlé vyhotovenie totiž môže viesť k estetickým nedostatkom a diskomfortu. V horšom prípade trpí čeľustný kĺb, žuvacie a mimické svalstvo a okolité zostatkové zuby.

Na čo sa môžeme tešiť v budúcnosti?

„Vývoj v stomatológii ide dopredu míľovými krokmi. Dnes už je čoraz dostupnejšie zhotovovanie náhrad pomocou sofistikovaných softvérov, intraorálnych skenerov, 3D tlače. To otvára úplne nové možnosti plánovania rehabilitácie chrupu.

Rozširujú  sa tiež možnosti využitia  implantátov. Napríklad vďaka technologicky pokročilejším možnostiam obnoviť stratený objem kosti potrebný na ich úspešné použitie.

Dnes sa postupne začínajú úspešne používať vlastné zuby presunuté do miest chýbajúceho zuba – autotransplantácie.

V budúcnosti sa dá očakávať zrýchlenie procesov výroby náhrad, nové materiálny napríklad s vyššou estetikou. Uvidíme čo nám najbližšie roky prinesú“ uzatvára MDDr. Strakoš.

MDDr. Michal Strakoš
Odborník na zachovanú stomatológiu v SK Dental Clinic

SK Dental © 2024.